Zoeken
Translate this page

Gebruiksvoorwaarden

De tekst van deze site mag niet worden hergebruikt zonder voorafgaande toestemming.
Hoewel er de uiterste zorgvuldigheid betracht wordt ten aanzien van de informatie op deze site, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Alle bestanden en software op deze site mogen gratis gebruikt worden, maar wel geheel op eigen risico. Je mag het aan je vrienden geven, maar commerciële of niet-commerciële verspreiding door middel van fysieke media of via het internet (het web, nieuwsgroepen of andere distributiesystemen) is niet toegestaan. Je mag de software niet wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken gebaseerd op de software vervaardigen. Maak een link naar de pagina op mijn website in plaats van een directe link naar het/de bestand(en).

Terms of use

Textual material on this website may not be re-used without prior permission.
Although the information on this website was compiled with the utmost care, no rights can be derived from this information.

All files and software on this site are free to use at your own risk. You may give it to your friends, but commercial or non-commercial distribution by means of physical media or through the Internet (the Web, newsgroups or other distribution systems) is prohibited. You may not modify, adapt, translate or create derivative works based upon the software. Please link to the page on my website rather than directly to the file(s).

Laatste wijziging: 20-05-2020
Copyright © 2008-2024 JaVaWa | voorwaarden | contact