Zoeken
Translate this page
English

De ontwikkeling en ondersteuning van dit programma is gestopt!
Het kan wel nog steeds gedownload worden, zie onderaan pagina.

Routes 'unglitchen'? Dat kan ook met deze online tool

Routes en tracks filteren? Dat kan met het online Route & track filter

JaVaWa RTWtool

JaVaWa RTWtool is een programma waarmee diverse conversies uitgevoerd kunnen worden op routes, tracks en waypoints. Zo kunnen er routes ontdaan worden van de "vlaggetjes", routes geconverteerd worden naar tracks en vice versa, en kan een verzameling van waypoints omgezet worden naar een track of directe route.

Routes en tracks kunnen gefilterd worden om zo het aantal punten per route/track te beperken, en ze kunnen gesplitst worden als ze langer zijn dan een op te geven aantal kilometers. Tracks kunnen ook samengevoegd worden.

Tracks en waypoints kunnen voorzien worden van hoogtegegevens, en tracklogs kunnen ontdaan worden van gekke "uitschieters".

Bij routes kunnen viapunten die per ongeluk net naast de weg gezet zijn automatisch gecorrigeerd worden.

Routes en tracks kunnen geconverteerd worden naar een serie waypoints in een POI-bestand; naar keuze in een vorm vergelijkbaar met de Hermanizer.

Verder kunnen routes en tracks omgezet worden naar koersen t.b.v. de Garmin Edge, met daarbij de mogelijkheid om automatisch koerspunten te genereren die je waarschuwen voor scherpe bochten in een track of voor de afslagen in een route. Ook kunnen waypoints omgezet worden naar koerspunten.

Tenslotte zijn er ook conversiemogelijkheden voor TomTom, Google Earth, een webkaartje, zeer uitgebreide mogelijkheden voor tekstbestanden (CSV/TXT) en ondersteuning voor "geocoding" en "reverse geocoding" (coördinaten zoeken bij adressen en vice versa).

Routes, tracks en waypoints kunnen afzonderlijk van elkaar geconverteerd en/of bewerkt worden, en zowel de invoer als het resultaat kan op een kaart weergegeven worden.

Je kunt nu ook het Actueel Hoogtebestand Nederland en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen gebruiken voor het toevoegen van hoogtes. Meer info hier

Bestandsformaten

JaVaWa RTWtool ondersteunt niet alleen GPX-bestanden, maar een scala aan diverse bestandsformaten.
De volgende bestandsformaten kunnen worden ingelezen:

1)Geocaching.com kent twee GPX-formaten, waarvan de ene niet compatibel is met Garmin-toestellen. JaVaWa RTWtool kan overweg met beide formaten en slaat ze altijd in het Garmin-compatibele formaat op.
2)Hoewel het GDB-formaat zeker zijn voordelen heeft (compact, geschikt voor grote hoeveelheden data, snelle verwerking in JaVaWa RTWtool), is het wel enigszins gedateerd: het ondersteunt niet de wat meer recente eigenschappen van routes en tracks, zoals niet vermelde viapunten of cadans en hartslag. Het is daarom in veel gevallen beter om het GPX-formaat te gebruiken.
3)Als een FIT-bestand corrupt is, kan JaVaWa RTWtool deze toch vaak inladen. Als een bestand niet compleet is, dan wordt dat aangegeven.
4)Sommige KML- of KMZ-bestanden bevatten geen (of een paar) plaatsmarkeringen en/of paden, terwijl ze in Google Earth wel allemaal zichtbaar zijn. In dat geval is er sprake van "Network Links". Dit houdt in dat er in het KML- of KMZ-bestand verwijzingen staan naar andere KML/KMZ-bestanden (meestal) op het internet. JaVaWa RTWtool downloadt en verwerkt deze Network Links automatisch.
Network Links die naar lokaal opgeslagen bestanden verwijzen worden niet verwerkt; open in plaats daarvan de originele bestanden.
5)Omdat CSV- (en aanverwante) bestanden niet gestandaardiseerd zijn krijg je bij het laden van zo’n bestand een dialoogvenster waarin je zelf het lijstscheidingsteken en de volgorde van de velden moet aangeven. Meer daarover in de handleiding.
6)Bij shapefiles is er vaak sprake van een ander coördinatensysteem dan WGS84. JaVaWa RTWtool ondersteunt een aantal transformaties: van Rijksdriehoekscoördinaten, Lambert 2008, Lambert 72, Ordnance Survey National Grid of Universele Transversale Mercatorprojectie (UTM) naar WGS84. Bij het inlezen van een shapefile verschijn er een dialoogvenster waar de transformatie ingesteld kan worden, de tekstcodering gekozen kan worden (meestal Windows-1252) en waar de shape-velden aan GPX-velden gekoppeld kunnen worden.
7)JaVaWa RTWtool ondersteunt alleen ASCII DXF; geen binaire DXF. De bovenstaande opmerking over transformaties is ook van toepassing op DXF-bestanden.
8)OSM-bestanden kunnen zeer groot zijn; het inladen van een groot bestand zal waarschijnlijk niet lukken. Bestanden van een paar MB zijn geen probleem.

JaVaWa RTWtool kan naar de volgende bestandsformaten schrijven:

8)Per FIT-bestand wordt maar één koers opgeslagen. Converteer je meerdere koersen tegelijk, dan krijgt de eerste de naam die je opgegeven had; de andere krijgen die naam + een volgletter.

Bij het importeren en converteren worden ook extra kenmerken zoals bijv. cadans, hartslag en temperatuur verwerkt.

Conversies

Uitvoeren naarItemUitvoeren alsEventuele bewerkingen
Garmin bestand (.gpx/.gdb)
Toestel (Garmin)
RoutesRoutesSplitsen, Filteren, Splitsen & filteren, Viapunten toevoegen, Omkeren
Directe routesSplitsen, Filteren, Splitsen & filteren, Alleen viapunten, Omkeren
TracksSplitsen, Filteren, Splitsen & filteren, Omkeren, Hoogtes toevoegen
Ontvlagde routes-
WaypointsOp vaste afstanden, Op viapunten, Op richtingpunten
TracksTracksTracklogs corrigeren, Splitsen, Filteren, Splitsen & filteren, Omkeren, Samenvoegen, Hoogtes toevoegen
Directe routesSplitsen, Filteren, Splitsen & filteren, Omkeren
WaypointsOp vaste afstanden, Op trackpunten, Op richtingpunten
WaypointsWaypointsHoogtes toevoegen, Waarschuwingsafstand toevoegen
Directe routeSplitsen, Filteren, Splitsen & filteren
TrackSplitsen, Filteren, Splitsen & filteren
Garmin POI-bestandRoutesWaypointsAlleen richtingpunten, Alleen routepunten, Richting- & routepunten
TracksWaypointsAlleen richtingpunten, Alleen trackpunten, Richting- & trackpunten
WaypointsWaypointsWaarschuwingsafstand toevoegen
Koersbestand (.tcx/.fit),
Toestel (Koersen)
RoutesKoersenKoerspunten toevoegen
Omgekeerde koersenKoerspunten toevoegen
TracksKoersenKoerspunten toevoegen
Omgekeerde koersenKoerspunten toevoegen
WaypointsWaypoints-
Koerspunten-
TomTom (.itn/.ov2)RoutesRoutes-
Omgekeerde routes-
WaypointsOp vaste afstanden, Op viapunten, Op richtingpunten
TracksRoutes-
Omgekeerde routes-
WaypointsOp vaste afstanden, Op trackpunten, Op richtingpunten
WaypointsWaypoints-
Google Earth (.kml/.kmz)RoutesTracksAnimatiegegevens toevoegen
TracksTracksAnimatiegegevens toevoegen
WaypointsWaypoints-
Webkaartje (.html)RoutesRoutes-
TracksTracks-
WaypointsWaypoints-
TekstbestandRoutesWaypointsOp vaste afstanden, Op viapunten, Op richtingpunten
TracksWaypointsOp vaste afstanden, Op trackpunten, Op richtingpunten
WaypointsWaypointsHoogtes toevoegen, Waarschuwingsafstand toevoegen
ESRI ShapefileRoutesTracks-
TracksTracksTrackpunten naar puntenshape
WaypointsWaypoints-
DXF-bestandRoutesTracks-
TracksTracks-
WaypointsWaypoints-

Aanvullende bewerkingen

Als je met de rechter muisknop in de invoerlijst met items klikt (kan op de Mac ook via Ctrl-klik) dan zijn er nog een aantal extra bewerkingen mogelijk, afhankelijk van wat er geselecteerd is:

SelectieBewerking
één itemnaam wijzigen
één koerskoerspunten omzetten naar waypoints
één of meerdere routes of trackskleur wijzigen
één of meerdere waypointssymbool wijzigen
categorie toekennen of wijzigen
adresgegevens toevoegen d.m.v. "reverse geocoding".
één of meerdere itemsverwijderen

Tekstbestanden

Er is geen standaard voor het opnemen van waypoints in een tekstbestand met lijstscheidingstekens, waardoor de layout heel verschillend kan zijn. Naast verschillen in veldvolgorde kunnen er ook verschillen in coördinaatnotatie, lijstscheidingsteken en tekstcodering voorkomen.
JaVaWa RTWtool kan met (vrijwel) alle varianten overweg, maar het vereist wel meer handelingen voor de gebruiker dan andere bestandsformaten.

Importeren

Bij het importeren krijg je een dialoogvenster te zien waarin je de volgende parameters kunt instellen:

Vervolgens zie je een tekstvak met de eerste tien regels uit het bestand, met daaronder een tabel waarin (met de juiste instellingen) de regels opgesplitst zijn in aparte kolommen. Als je op een kolomkop klikt, krijg je een keuzelijst waarmee je een kolom aan een waypoint-kenmerk (coördinaat, naam etc.) kunt koppelen.
In deze keuzelijst staan onderaan twee speciale opties: "Naam>Telefoonnummer" en "Naam@Snelheid". Deze zijn voor velden die twee verschillende items bevatten, welke dan apart verwerkt zullen worden door JaVaWa RTWtool. De eerste optie kan voorkomen bij CSV-bestanden voor TomTom; de tweede bij CSV-bestanden voor Garmin POI Loader.
Naast de decimale notatie voor coördinaten worden ook notaties in graden/minuten(/seconden) herkend, al zal het importeren in het laatste geval wel een stuk langzamer gaan.

Bovenaan het dialoogvenster staat een drietal knoppen met voorkeuzeinstellingen, en in het geval dat er veldnamen in het tekstbestand opgenomen zijn zal JaVaWa RTWtool bij het openen van het dialoogvenster deze controleren en koppelen, indien mogelijk.

Regels die geen geldige coördinaten bevatten (conform de gekozen instellingen en veldkoppelingen) worden rood gemarkeerd in de tabel. Normaal gesproken zullen ze niet geïmporteerd worden tenzij de regels adresgegevens bevatten (en deze toegewezen zijn aan één van de adresvelden: Adres, Toevoeging, Plaats, Provincie en/of Land). Meer hierover verderop deze pagina.

Exporteren

Bij het exporteren naar een tekstbestand krijg je, na het opgeven van een bestandsnaam, een dialoogvenster waar je ook lijstscheidingsteken, decimaalteken, tekstcodering en coördinaatstelsel kunt opgeven. Daarnaast kun je opgeven welke velden je in het tekstbestand wilt opnemen; de volgorde kun je wijzigen door de items in de rechterlijst te verslepen.
Ook hier zijn er een aantal voorkeuzeknoppen; "Eenvoudig" zorgt voor een met Garmin POI Loader compatibel formaat, en "POImaker" voor een met POImaker compatibel formaat.

Automatische coördinaatbepaling

Bij tekstbestanden waarbij niet alle records coördinaten bevatten kan JaVaWa RTWtool deze proberen te vinden aan de hand van de adresgegevens. Hiervoor maakt het gebruik van de Google Geocoding API.

POI-bestanden

Groepen

Bij het converteren van waypoints naar POI kunnen deze onderverdeeld worden in groepen en subgroepen. Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden:
  1. Zijn alle waypoints afkomstig uit één bestand, dan wordt de waypointcategorie gebruikt voor de groepnaam (bij routes of tracks die geconverteerd worden naar waypoints wordt in plaats daarvan de route- of tracknaam gebruikt)
  2. Als je een map met meerdere bronbestanden in JaVaWa RTWtool laadt, dan wordt de bestandsnaam gebruikt voor de groepnaam en de waypointcategorie voor de subgroepnaam.
  3. Als je een map met daarin submappen waar dan weer de bronbestanden in zijn opgenomen laadt, dan wordt de naam van de submap gebruikt voor de groepnaam en de bestandsnaam voor de subgroepnaam.
  4. Als waypoints niet in categorieën zijn ingedeeld en er sprake is van één bronbestand dan wordt de naam van het POI-bestand als groepnaam gebruikt.

Je kunt met JaVaWa RTWtool of BaseCamp categorieën toekennen aan waypoints.

Symbolen

Normaal gesproken voegt JaVaWa RTWtool de standaard waypointsymbolen toe aan het POI-bestand, maar het is ook mogelijk je eigen symbolen te gebruiken. Hiervoor heb je BMP-bestanden nodig met een 8-bits kleurdiepte (256 kleuren; andere kleurdieptes worden niet ondersteund) en een grootte van maximaal 24 x 24 pixels (of maximaal 48 x 48 pixels voor toestellen met een hoge-resolutiescherm). Als je een gedeelte transparant wilt maken, dan gebruik je daarvoor de kleur magenta (RGB: 255 0 255, Hex: FF00FF). Als je magenta als zichtbare kleur in je symbool wilt gebruiken dan moet je daarvoor een iets andere tint kiezen.

Je kunt een eigen symboolbestand op verschillende manieren aan je waypoints koppelen. In onderstaand lijstje staat aangegeven hoe, en in welke volgorde het afgehandeld wordt (is optie 1 niet van toepassing, dan wordt optie 2 gekozen, enz.)
  1. Aan het link-veld van een individueel waypoint.
  2. Aan de categorie van een waypoint; naam minus extensie van het BMP-bestand dient gelijk te zijn aan de categorienaam.
  3. Aan de naam van de submap waarin de bestanden met waypoints staan; naam minus extensie van het BMP-bestand dient gelijk te zijn aan de mapnaam.
  4. Aan de bestandsnaam van het bronbestand waarin de waypoints staan; bestandsnamen minus extensie dienen gelijk te zijn. (Let op bij gelijknamige bestanden in submappen: in dat geval wordt het eerste gevonden symboolbestand met die naam gebruikt)
  5. Als geen van bovenstaande opties van toepassing zijn, dan wordt het waypointsymbool gebruikt. Geocaches krijgen altijd het bijbehorende symbool, ongeacht bovenstaande opties.

Foto's

Je kunt zelfs foto's toevoegen aan POI's (één foto per POI) door een link op te nemen naar een JPG-bestand op dezelfde wijze als hierboven beschreven is voor BMP-bestanden.

Limieten

Bij het maken van een POI-bestand met JaVaWa RTWtool gelden de volgende limieten:  

screenshot

Op deze software wordt géén ondersteuning gegeven!

Download JaVaWa RTWtool voor Windows

Download JaVaWa RTWtool voor MacOS

JaVaWa GMTK is een 32-bit programma, en daardoor niet
compatibel met MacOS Catalina en hoger!
Laatste wijziging: 05-06-2023
Copyright © 2008-2024 JaVaWa | voorwaarden | contact