Zoeken
Translate this page

Deze online tool is ondergebracht op een aparte pagina: https://geo.javawa.nl/srtm/

Hoogtedata voor JaVaWa RTWtool

JaVaWa RTWtool heeft de mogelijkheid om hoogtes toe te voegen aan tracks en waypoints. De gegevens worden gehaald uit hoogtebestanden, welke vanwege hun omvang niet standaard meegeleverd worden met JaVaWa RTWtool. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende bronnen:

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) van NASA

De data van de Shuttle Radar Topography Mission is ingedeeld in tegels die elk één breedtegraad en één lengtegraad beslaan in het HGT-formaat.

De resolutie van de data is hoofdzakelijk 3 boogseconden (90 m, oftewel 1 punt per 5300 m2), maar voor bepaalde regio's is er ook data met een resolutie van 1 boogseconde (30 m) beschikbaar.
De nauwkeurigheid van de data is niet hoog; de maximale afwijking in de hoogte is ca. 8 meter.

De data van de NASA heeft bepaalde nadelen: er is geen data ten noorden van 60° N of ten zuiden van 60° Z, en er zitten gaten in de data van sommige berg- en woestijngebieden.

Jonathan de Ferranti heeft een hoop werk verzet om de dekking uit te breiden naar de hele aarde, en om de gaten in de originele SRTM data te corrigeren. Zijn hoogtebestanden zijn te vinden op Viewfinder Panoramas.

Bestanden uit beide bronnen zijn heel makkelijk te selecteren met de DEM data downloader.

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland kent een zeer hoge nauwkeurigheid met een gemiddelde dichtheid van 6 à 10 punten per m2, en een afwijking van maximaal 5 cm in de hoogte. De gegevens zijn beschikbaar in een resolutie van 5 x 5 m en in een resolutie van 0,5 m x 0,5 m. De hoogtegegevens zijn gefilterd, zodat bebouwing en andere objecten niet meetellen voor de hoogte.
De 5 x 5 m dataset beslaat voor heel Nederland zo'n 7 GB; de 0,5 x 0,5 m maar lieftst zo'n 670 GB... Zo'n hoge resolutie heb je over het algemeen niet echt nodig.

Het AHN kun je hier downloaden, maar het heeft een paar nadelen. Daar waar gebouwen en andere objecten staan, maar ook bij wateroppervlakten bevat het AHN geen data. Daarnaast zijn de "tegels" rechthoekig en volgen dus de grenzen niet precies, maar tegelijkertijd bevatten ze buiten de landsgrenzen slechs een klein strookje data (evenwijdig aan de grens). Omdat de trackregistratie van GPS-toestellen niet altijd even nauwkeurig is, kan het voorkomen dat de track deels door gebouwen loopt. Dit heeft als gevolg dat JaVaWa RTWtool trackpunten die op die plaatsen liggen geen hoogte kan toekennen, waardoor het hoogteproflel er een beetje raar uitziet.

Om dit te ondervangen heb ik de data gemodificeerd, waardoor de "gaten" ten gevolge van gebouwen e.d. opgevuld zijn met waarden uit de omringende punten, en de hoogtegegevens precies bij de grens ophouden. Heb je nu een track die de grens overschrijdt, dan worden de hoogtes buiten NL uit het DHMV (zie onder) of het SRTM gehaald (er worden een paar tegels van het SRTM meegeleverd).

Het gemodificeerde bestand met heel Nederland in een resolutie van 5 x 5 m kun je hier downloaden (ca. 3,2 GB gezipt):

Actueel Hoogtebestand Nederland

Je kunt ook een kaart met de hoogtedata bekijken. Ga daarvoor naar deze pagina: https://geo.javawa.nl/ahn/

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen, te vinden op Vlaamse Datavindplaats (helaas niet heel België; zelfs Brussel zit er niet bij) is minder nauwkeurig dan het AHN met een gemiddelde dichtheid van 1 punt per 20 m2 en een maximale afwijking in de hoogte van 7 à 20 cm, maar is nog altijd aanzienlijk nauwkeuriger dan het SRTM. Ook hier zijn de hoogtegegevens gefilterd.
De referentiehoogte is overigens het nulpunt van de Tweede Algemene Waterpassing, welke 2,33 meter lager ligt dan het NAP (welke op Europees niveau als nulpunt gehanteerd wordt). JaVaWa RTWtool zal automatisch 2,33 meter optellen bij hoogtes afkomstig uit het DHMV.

Ook voor dit hoogtemodel heb ik een gemodificeerde versie gemaakt. De bestanden voor Nederland en Vlaanderen sluiten (vrijwel) naadloos op elkaar aan. Er worden ook een paar tegels van het SRTM meegeleverd, waarvan een deel die van de AHN-dataset overlapt. Als je de bestanden bij elkaar zet mogen de dubbele exemplaren overschreven worden.

Het gemodificeerde bestand met heel Vlaanderen in een resolutie van 5 x 5 m kun je hier downloaden (ca. 900 MB gezipt):

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Laatste wijziging: 04-11-2023
Copyright © 2008-2024 JaVaWa | voorwaarden | contact