Zoeken
Translate this page
English Français

De ontwikkeling en ondersteuning van dit programma is gestopt!
Het kan wel nog steeds gedownload worden, zie onderaan pagina.

JaVaWa GMTK

Met JaVaWa GMTK kun je een backup maken van jouw kaarten en deze (op een andere computer) weer terugzetten inclusief de ontgrendelcodes; opnieuw installeren van kaarten is niet nodig.

Migratie van jouw Garmin kaarten van een oude naar een nieuwe computer is met dit programma zeer eenvoudig.

Wil je jouw kaarten ook op een tweede computer (bijvoorbeeld een laptop of netbook) gebruiken? Met JaVaWa GMTK is dat zo geregeld.

Je kunt ook kaarten op jouw computer verplaatsen naar een andere map en/of schijf (bijvoorbeeld als de C-schijf vol is), de namen wijzigen waarmee kaarten op de computer en in het toestel worden weergegeven (alleen bij onbeveiligde kaarten zoals de OpenStreetMap), de weergave van kaarten veranderen door een ander TYP-bestand te installeren, kaarten verwijderen, kaarten controleren op problemen en deze oplossen, ontgrendelcodes importeren uit jouw toestel en een backup maken van jouw ontgrendelcodes.

Het programma is er zowel in een Windows- als een macOS-versie; kaarten kunnen dan ook tussen deze twee platformen uitgewisseld worden.

Problemen bij het gebruik van JaVaWa GMTK? Kijk eerst in de FAQ onderaan deze pagina..

Gebruik van het programma

Om de kaarten op jouw PC te kunnen beheren heeft JaVaWa GMTK administratorrechten nodig; bij het opstarten zal Windows indien nodig vragen om een wachtwoord om het programma uit te voeren als administrator. Zelfs als jouw gebruikersprofiel in Vista, Windows 7 of nieuwer administratorrechten heeft, zal er een Gebruikersaccountbeheer-dialoogvenster verschijnen (tenzij je Gebruikersaccountbeheer uitgezet hebt).

Het programma zal bij het opstarten eerst gegevens verzamelen over alle geïnstalleerde kaarten en controleert daarbij meteen op fouten (o.a. of er dubbele kaart ID's voorkomen); dit kan, afhankelijk van de hoeveelheid kaarten op jouw computer, even tijd in beslag nemen.
Kaarten waar iets mis mee is worden rood weergegeven; in veel gevallen kan JaVaWa GMTK de fouten herstellen.

Nieuwe PC? Eerst JaVaWa GMTK gebruiken, dan pas MapSource installeren

Als je JaVaWa GMTK gebruikt om kaarten over te zetten naar een nieuwe PC is het aan te raden om dit te doen vóór het installeren van MapSource. De versie van MapSource die je kunt downloaden van de website van Garmin is namelijk een update-versie, die weigert te installeren als er geen eerdere versie aanwezig is. JaVaWa GMTK prepareert, indien nodig, automatisch jouw PC zodanig dat MapSource zich wél laat installeren.

Screenshot JaVaWa GMTK

Hieronder volgt een beschrijving per optie.

Backup Backup

Hiermee maak je een backup van jouw kaarten (inclusief ontgrendelcodes).

Selecteer eerst de kaarten waar je een backup van wilt maken. Na het klikken op de knop "Backup" wordt er een dialoogvenster getoond waarin je een (USB)-schijf of een specifieke map kan kiezen als bestemming.
Het programma controleert vervolgens of er genoeg ruimte beschikbaar is op de bestemming, en of je schrijfrechten hebt. Zo niet, dan krijgt je daarvan een melding. Als dat in orde is zal het backupproces starten; in een dialoogvenster wordt de voortgang per kaart en de totale voortgang getoond.

Herstel Herstel

Met deze optie installeer je kaarten uit een eerder gemaakte backup op jouw (nieuwe) computer.

Na het selecteren van de schijf of map waar je eerder met de optie "Backup" kaarten hebt neergezet wordt er een venster getoond waar je kan kiezen welke kaarten je wilt terugzetten, en om de kaarten eventueel op een andere dan de standaard locatie te installeren. Onderin het venster wordt per schijf aangegeven hoeveel ruimte beschikbaar en hoeveel benodigd is.

Maak hier je keuzes en klik op "Start herstel". De kaarten (inclusief ontgrendelcodes) worden nu op jouw computer geïnstalleerd.
Als één of meerderde kaarten al op jouw computer staan worden deze niet overschreven, tenzij je daar expliciet voor kiest.

Als je de herstelfunctie van JaVaWa GMTK gaat gebruiken om problemen met bijv. MapSource op te lossen is het beslist aan te raden om eerst álle bestanden en registerverwijzingen te verwijderen. Meer hierover vind je hier: MapSource en kaarten verwijderen.

Verplaats Verplaats

Met deze optie kan je kaarten verplaatsen naar een andere map (of schijf) op jouw computer; uiteraard zodanig dat MapSource en/of BaseCamp ze nog steeds kunnen vinden.

Verwijder Verwijder

Hiermee verwijder je kaarten van jouw computer. In het geval van beschadigde kaarten kan het zijn dat er nog wel bestanden achterblijven op het systeem, maar MapSource en BaseCamp zullen dan wel (weer) gewoon werken.

Info Info

Deze optie laat een venster zien met detail-informatie van de kaart en (indien van toepassing) de geconstateerde problemen.

Repareer Repareer

JaVaWa GMTK voert een uitgebreide controle uit op alle kaarten; mocht er daarbij fouten geconstateerd worden dan meldt het programma dat. In het kaartoverzicht krijgen de probleemkaarten een rode kleur; via "Info" kun je zien wat er mis is, en of het eventueel gerepareerd kan worden.

De controle die JaVaWa GMTK uitvoert is vrij strikt, waardoor kaarten die in MapSource goed lijken te werken toch een foutmelding opleveren. Wat men trouwens wel eens ziet is dat een kaart in een oudere versie van MapSource goed werkt, maar in de nieuwste niet meer. Een strikte controle kan dus beslist geen kwaad.

Een aantal van die fouten kan JaVaWa GMTK voor je repareren. Het betreft dan fouten met dubbele of verkeerde kaart ID's, en fouten met verwijzingen in het register.
Bij dubbele kaart ID's (twee of meer kaarten hebben hetzelfde ID) zal JaVaWa GMTK de kaarten die niet beveiligd zijn een nieuw, uniek ID geven.

Hieronder volgt een beschrijving van mogelijke kaartfouten:

Bestandsfouten
Bestandsfouten zijn bij registerkaarten meestal wel te herstellen als de bestanden wel aanwezig zijn, maar de verwijzing in het register niet klopt.
Bij .gmap-kaarten zijn bestandsfouten niet te herstellen, behalve als alleen het TYP-bestand ontbreekt (in dat geval wordt de verwijzing naar dat bestand verwijderd).

Het Family ID in het register komt niet overeen met die in de kaart
Deze fout kan altijd hersteld worden.

De ID's in het TYP-bestand zijn onjuist
Deze fout kan altijd hersteld worden.

Eén of meer kaartsegmenten uit het TDB-bestand ontbreken op schijf
Deze fout kan alleen bij niet-vergrendelde kaarten hersteld worden; herstel houdt in dat de verwijzingen naar de ontbrekende kaartsegmenten verwijderd worden.

Het Product ID wordt ook door een andere kaart gebruikt
Deze fout, die alleen voorkomt bij kaarten zonder Family ID, kan niet hersteld worden.

Het Family ID wordt ook door een andere kaart gebruikt
Deze fout kan alleen bij niet-vergrendelde kaarten hersteld worden; herstel houdt in dat één van de desbetreffende kaarten een ander, nog niet gebruikt Family ID krijgt.

TYP bestandsfout: Bestandsnaam te lang (> 12 karakters)
Deze fout kan altijd hersteld worden.

Segmentfout: Segmentnummers komen ook in andere kaarten voor
Deze fout kan niet hersteld worden. Dubbele segmentnummers zijn onder Windows niet direct een probleem, maar wel op de Mac. Ook zal het samen op het toestel zetten van de kaarten waar dit zich voordoet, beslist problemen geven.

Codes Codes

Backup maken van ontgrendelcodes

Met deze optie maak je een backup van al jouw ontgrendelcodes.

Op deze manier kun je jouw ontgrendelcodes veiligstellen, maar er is nog een zinvolle toepassing van deze optie: MapSource 6.13.7 (en ouder) kan alleen ontgrendelcodes uit het register lezen. Na 6.13.7 kwamen een aantal versies die ontgrendelcodes zowel in het register als in een *.ucx bestand bewaarden en gebruikten. De nieuwste versies echter gebruiken alleen nog maar een *.ucx bestand, en lezen geen codes meer uit het register.
Als je MapSource nu opwaardeert van een hele oude versie naar de nieuwste of wanneer je bijvoorbeeld 6.13.7 wilt gebruiken naast de nieuwste, zal MapSource melden dat kaarten vergrendeld zijn.
Door nu eerst een backup van de ontgrendelcodes te maken en daarna met de optie "Ontgrendelcodes importeren uit map" weer in te lezen, worden de ontgrendelcodes op beide locaties opgeslagen en zal MapSource (ongeacht de versie) de ontgrendelcodes vinden.

Ontgrendelcodes importeren uit toestel

Met deze optie kun je de ontgrendelcodes uit jouw toestel lezen; JaVaWa GMTK zet ze daarna op de juiste plaats op jouw computer.

Soms gaat het mis met het installeren van een nieuwe kaart op jouw computer, en blijkt deze vergrendeld te zijn. Als dezelfde kaart wel op jouw GPS werkt, kun je eenvoudig de kaarten op jouw computer ontgrendelen.

Er zijn ook andere scenario's te bedenken, bijvoorbeeld als je een ander toestel (in bruikleen) hebt die dezelfde kaarten heeft, maar niet ontgrendeld is op jouw computer voor dat toestel.

Ontgrendelcodes importeren uit map

Met deze optie maakt kun je ontgrendelcodes weer terugzetten uit een map waarin *.ucx en/of *.gma bestanden staan, bijvoorbeeld uit een eerder gemaakte backup.

Ontgrendelcodes uit andere gebruikersprofielen importeren

Als jouw Windows gebruikersprofiel geen administratorrechten heeft, zullen de installatieprogramma's van MapSource, BaseCamp en de kaarten onder een ander gebruikersprofiel uitgevoerd worden dat wel administratorrechten heeft (in dat geval vraagt Windows om een administrator-wachtwoord). Als het installatieprogramma MapSource of BaseCamp voor de eerste keer opstart, zullen die ook onder dat andere gebruikersprofiel uitgevoerd worden.
Het gevolg hiervan kan zijn dat de ontgrendelcodes onder het "verkeerde" gebruikersprofiel terechtkomen! Als je dan later MapSource opstart (onder jouw eigen gebruikersprofiel), krijg je de mededeling dat de kaarten vergrendeld zijn...

JaVaWa GMTK kan voor jou de andere gebruikersprofielen van Windows doorzoeken op ontgrendelcodes, en deze (indien niet aanwezig in jouw profiel) kopiëren naar jouw eigen gebruikersprofiel. Hierna kunnen MapSource en BaseCamp wel de kaarten gebruiken.

Extra Extra

.gmapi/.gmap kaart installeren

Men komt steeds vaker kaarten het nieuwe formaat tegen, waarbij geen registerverwijzingen worden gebruikt. Deze kaarten hebben de extensie .gmap of .gmapi. Ze worden vaak als kaarten voor Mac OS X (RoadTrip/BaseCamp) aangeboden, maar ze kunnen ook in Windows gebruikt worden.
Op de Mac zijn deze eenvoudig te installeren met Garmin MapManager, maar voor Windows heeft Garmin niet zo'n programma.

Met deze optie in JaVaWa GMTK kunnen dit soort kaarten eenvoudig geïnstalleerd worden. Er wordt gecontroleerd of er geen bestaande kaarten overschreven worden, en na het installeren zal JaVaWa GMTK de kaart controleren op mogelijke bestandsfouten en conflicten met andere kaarten. Ook op de Mac is deze methode te prefereren boven het gebruik van MapManager, want dat programma controleert niets en zal bestaande kaarten zonder waarschuwing overschrijven.

TYP bestand wijzigen of toevoegen

Met deze optie kun je een TYP-bestand aan de kaart toevoegen (of de bestaande vervangen). Een TYP-bestand regelt de weergave van de diverse kaartelementen in MapSource en op jouw toestel, en door een (ander) TYP-bestand toe te voegen kun je de weergave verbeteren. Je kan niet zomaar een willekeurig TYP-bestand gebruiken, het dient wel geschikt te zijn voor de kaart. Als het ID in het TYP-bestand niet overeenkomt met de kaart, past JaVaWa GMTK die automatisch aan.

TYP bestand verwijderen

Spreekt voor zich.

Kaartnaam en ID wijzigen

Een site als de Worldwide routable Garmin maps from OpenStreetMap is heel handig om bruikbare kaarten voor jouw Garmin (en voor in MapSource of BaseCamp) te genereren. Het grote nadeel is alleen dat wanneer je een tweede kaart hier download en installeert, je de eerste kwijt bent.

Het probleem is namelijk dat elke kaart hetzelfde ID en dezelfde naam krijgt, terwijl deze uniek dienen te zijn wil je ermee kunnen werken.
Het probleem met die ID's in het algemeen is trouwens dat er geen centrale registratie en uitgifte van is; iedere kaartmaker kan die zelf kiezen met als gevolg dat dubbele ID's wel vaker voorkomen.

Gelukkig is dit met JaVaWa GMTK eenvoudig aan te passen, zodat het mogelijk is om toch meerdere kaarten van bovenstaande bron (en andere) te gebruiken.

Na het selecteren van de kaart vul je het gewenste nieuwe ID en de namen die je in MapSource/BaseCamp resp. het toestel wilt terugzien.
Ook kun je hier een andere mapnaam opgeven; beslist aan te raden als je meerdere OpenStreetMap kaarten wilt installeren die dezelfde standaard map willen gebruiken.

JaVaWa GMTK controleert of er geen conflicten optreden met de andere geïnstalleerde kaarten.

Bij betaalde kaarten die meestal met een ontgrendelcode werken resulteert het aanpassen van het kaart ID in een vergrendelde kaart, aangezien de ontgrendelcode gekoppeld is aan dit ID. Om die reden biedt JaVaWa GMTK deze optie alleen bij gratis/open source kaarten.

Projectiehoekselectie

Bij kaarten die een groot gebied bestrijken wordt de vaak kaart vervormd weergegeven; dit is met name aan de noord- en zuid-kant van de kaart zichtbaar in zowel MapSource als BaseCamp. In het midden is de vervorming niet aanwezig. Met deze optie in JaVaWa GMTK kan een ander middelpunt voor de kaartprojectie gekozen worden. De projectie dient per kaart ingesteld te worden, en geldt voor zowel MapSource als BaseCamp.

Maak geselecteerde kaarten 'portable'

Een 'portable' applicatie op een USB-stick kun je gebruiken op een computer waar de desbetreffende applicatie niet aanwezig is of niet geïnstalleerd kan/mag worden. Op bijvoorbeeld PortableApps.com kunt je een groot aantal van zulke 'draagbare' applicaties vinden.

Met MapSource kan dit ook. Naast MapSource is het natuurlijk wel zo handig om de nodige kaarten op jouw USB-stick te hebben staan; met deze optie in JaVaWa GMTK kun je ze eenvoudig van jouw computer op de stick zetten.
Eén van de kenmerken van een portable applicatie is dat er geen gebruik gemaakt wordt/kan worden van het Windows register, waardoor meteen een belangrijke beperking ontstaat: het werkt niet met register-kaarten, alleen met het nieuwere .gmap-formaat.

JaVaWa GMTK plaatst de kaart(en) en de bijbehorende ontgrendelcode(s) en *.gma-bestand(en) in de map Garmin\Maps op de USB-stick.

Tilecache wissen

Soms treden er in BaseCamp of MapSource problemen op met de weergave van een kaart; dit kan het gevolg zijn van een corrupte tilecache. MapSource en BaseCamp gebruiken deze cache om de kaarten sneller te kunnen weergeven. Het wissen van de tilecache dwingt deze programma's om de kaart opnieuw te tekenen.
JaVaWa GMTK wist de tilecache na een aantal van de opties (bijvoorbeeld wanneer het TYP-bestand veranderd wordt); deze menu-optie stelt je in staat om de tilecache handmatig te wissen.

Kaart-backups wissen

Als je trouw elke keer een backup maakt als u weer een nieuwe kaart geïnstalleerd heeft, dan verzamel je al gauw ettelijke gigabytes. Zeker als je een Life Time Update abonnement voor de City Navigator kaarten hebt, gaat dat snel. Nu is het niet nodig om alle voorgaande versies te bewaren. Met deze optie kun je op een eenvoudige manier jouw backup-map (of -schijf) ontdoen van oude, overbodige backups.
Let op: eenmaal verwijderde backups zijn niet meer terug te halen.

Over Over JaVaWa GMTK

Waar staan de letters "GMTK" voor?

Er is niet één specifieke betekenis, maar deze kan zijn, afhankelijk van waar het programma voor gebruikt wordt: "Garmin Map Tool Kit", "Garmin Migration Tool Kit" of "Garmin Map Transfer Kit". Uiteraard staat Garmin het niet toe dat haar naam in producten van derden gebruikt wordt, vandaar dan maar een afkorting.

Wat of wie is GPS-Expert?

GPS-Expert.nl is een organisatie die cursussen geeft voor het leren omgaan met de GPS en bijbehorende software. In groeps- of privécursussen, binnen en buiten, voor beginners en gevorderden, maar ook als workshop voor jouw organisatie/vereniging. Daarnaast hebben ze een helpdesk voor als je problemen hebt met het gebruik van GPS-software op jouw computer; als de software niet goed werkt, maar ook als het maken van routes en/of tracks voor problemen zorgt. Je krijgt de nodige hints en tips, en indien nodig (en gewenst) nemen zij jouw computer op afstand over om te zorgen dat de software en de kaarten weer werken.

Logo GPS-Expert.nl

Veel gestelde vragen

Vraag: De nieuwste versie van JaVaWa GMTK voor Windows werkt niet, wat nu?

Antwoord: Vanaf versie 3.3 is er het een en ander gewijzigd omdat er regelmatig gebruikers waren waarbij problemen optraden met de Windows Script Host. Het kan echter voorkomen dat de gewijzigde versie bij anderen juist weer niet werkt... Gebruik dan de oude versie: JaVaWa GMTK 3.2 (Windows).

Vraag: Ik wil mijn versie van JaVaWa GMTK updaten, maar dat lukt niet?

Antwoord: De-installeer eerst de oude versie voordat je de nieuwe installeert, dan lukt het wel.

Vraag: Ik wil een backup maken op/herstellen vanaf een externe schijf die ExFAT geformatteerd is, maar JaVaWa GMTK geeft foutmeldingen.

Antwoord: Dat klopt, de Mac-versie van JaVaWa GMTK is niet compatibel met ExFAT schijven. Er wordt gezocht naar een oplossing, maar die ligt niet binnen handbereik...
De Windows-versie heeft er geen last van.

Vraag: Ik heb Garmin BaseCamp uit de Mac App Store gedownload en het verplaatsen van kaarten met JaVaWa GMTK werkt niet.

Antwoord: De App Store versie van BaseCamp heeft bepaalde beperkingen (i.v.m. "sandboxing"). Download BaseCamp van de site van Garmin en gebruik die: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4449

Vraag: Bij het opstarten van de Windows-versie van JaVaWa GMTK krijg ik één van de volgende foutmeldingen: "JaVaWa GMTK kan niet uitgevoerd worden door een fout met de Windows Script Host".

Antwoord: Snel updaten naar de nieuwste versie...

Vraag: de Windows-versie van JaVaWa GMTK doet 't niet...

Antwoord: Soms is het lastig om de vinger te leggen op het probleem waardoor GMTK het niet doet. Een mogelijke oplossing is het uitvoeren van JaVaWa GMTK in compatibiliteitsmodus:

Een gebruiker kon het probleem oplossen door de Behavior Blocker in Comodo Internet Security (tijdelijk) uit te schakelen. Andere virusscanners kunnen vergelijkbare functionaliteit bieden; kijk daar ook eens naar.

Vraag: Ik heb een Nederlandstalige Windows, maar JaVaWa GMTK is in 't Engels?

Antwoord: JaVaWa GMTK is tweetalig; de taalkeuze gaat automatisch. Echter gaat dit niet zoals je zou verwachten op basis van de taal van Windows, maar van de landinstellingen. Als die op Nederlands staan is JaVaWa GMTK Nederlandstalig.

Op deze software wordt géén ondersteuning gegeven!

Download JaVaWa GMTK voor Windows

Download JaVaWa GMTK voor MacOS

JaVaWa GMTK is een 32-bit programma, en daardoor niet
compatibel met MacOS Catalina en hoger!
Laatste wijziging: 23-03-2024
Copyright © 2008-2024 JaVaWa | voorwaarden | contact