Zoeken
Translate this page
English

Deze online tool is ondergebracht op een aparte pagina: https://geo.javawa.nl/coordcalc/

Rekenen met coördinaten

Met de tool (mobiele versie) kun je diverse berekeningen uitvoeren met coördinaten zoals die weleens gevraagd worden bij geocaches.

Bij deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van GeographicLib, waardoor de resultaten een zeer hoge nauwkeurigheid hebben; ook op grote afstanden.
Er wordt altijd via een grootcirkel gerekend, oftewel de kortste weg over het aardoppervlak. Op de kaart resulteert dit in kromme lijnen, wat bij grote afstanden duidelijk te zien is.

De lijnen en cirkels op de kaart kunnen er soms heel vreemd uitzien; dit is het geval als de grenzen van de zichtbare kaart overschreden worden (de aarde is immers een enigszins afgeplatte bol, waardoor de kortste weg soms juist boven- of achterlangs loopt). Je kunt de lijnen en cirkels correct weer laten geven op een 3D-projectie van de aarde door op de knop "Toon 3D" te klikken. Deze optie is alleen beschikbaar als je browser en de videokaart in je computer WebGL ondersteunen.

De coördinaten kunnen op verschillende manieren ingevoerd worden; zie ook hier.

De volgende berekeningen zijn beschikbaar:

 1. Afstand en middelpunt tussen twee punten
 2. Afstand van een punt tot een lijn
 3. Projecteren van een punt
 4. Snijpunt van de lijnen vanuit twee punten met een bepaalde richting
 5. Snijpunt van de lijnen tussen vier punten
 6. Snijpunt tussen lijn met bepaalde richting en lijn tussen twee punten
 7. Zwaartepunt, oppervlak en omtrek van een driehoek
 8. Hoogtepunt, omgeschreven en ingeschreven cirkel van een driehoek
 9. Zwaartepunt, oppervlak en omtrek van een vierhoek
 10. Snijpunten van twee cirkels
 11. Snijpunt van drie cirkels
 12. Snijpunten van een lijn en een cirkel
 13. Cirkel door drie punten
 14. Driehoeksmeting: voorwaartse insnijding
 15. Driehoeksmeting: achterwaartse insnijding
 16. Oppervlak, omtrek en zwaartepunt van een veelhoek
 17. Afstand tot de horizon

Dit soort berekeningen kun je ook 'in het veld' met alleen een GPS (en evt. een rekenmachine) uitvoeren; in dit document kun je een uitgebreide beschrijving lezen. Het bevat slechts een deel van de berekeningen uit de tool; de andere zijn te ingewikkeld om zelf 'even' te doen.

Screenshot 1

Screenshot 2

Er is ook een mobiele versie:

Screenshot 3
Laatste wijziging: 03-11-2023
Copyright © 2008-2024 JaVaWa | voorwaarden | contact