JaVaWa GPS-tools

MacGPX is vervangen door JaVaWa RTWtool; een programma met veel meer mogelijkheden!

MacGPX

MacGPX is een programma waarmee er diverse conversies uitgevoerd kunnen worden op GPX-bestanden. Zo kunnen er routes ontdaan worden van de 'vlaggetjes', routes geconverteerd worden naar tracks en vice versa, een verzameling van waypoints omgezet worden naar een track. Tracks kunnen gefilterd of gesplitst worden om zo het aantal trackpunten per track te beperken. Tenslotte zijn er ook conversiemogelijkheden voor Garmin Training Center bestanden en voor Google Earth en Google Maps.

Het programma accepteert GPX-, HST-, TCX-, CRS-, KML- en KMZ-bestanden. Naast de mogelijkheid om een bestand te selecteren via de 'blader'-knop, kun je ook een bestand naar het pictogram in het Dock of naar het venster slepen.
GDB-bestanden worden niet ondersteund. Hoewel BaseCamp en RoadTrip ze wel kunnen lezen, kunnen deze programma's ze niet aanmaken. Hierdoor is het nut van GDB-ondersteuning beperkt.

Als er meerdere routes, tracks of waypoints in een GPX-bestand staan worden ze allemaal verwerkt, maar alleen de geconverteerde items komen in het uitvoerbestand terecht. Zo zal bij een bestand met routes en tracks dat geconverteerd wordt met de optie 'Routes naar tracks' in het uitvoerbestand alleen de geconverteerde routes staan, niet de originele routes en tracks uit het invoerbestand.
Hier kan overigens van afgeweken worden door de optie "Brondata bewaren" aan te vinken. In dat geval worden de originele routes, tracks en waypoints ook in het uitvoerbestand opgenomen.

Viapunten in routes en waypoints krijgen de symbolen die bij Instellingen gekozen zijn, en hetzelfde geldt voor de kleuren van tracks.

Tenslotte is het ook mogelijk om een hele reeks bestanden samen te voegen naar één GPX-bestand. Dit doe je door de samen te voegen bestanden (dit mogen zowel GPX-, HST-, TCX-, CRS-, KML- als KMZ-bestanden zijn) in een map te plaatsen en deze map te openen met MacGPX.

A. Via-punt conversie

A1. Converteer via-punten in routes naar waypoints: Op de plaats van de met de hand ingevoerde via-punten worden waypoints geplaatst.

A2. Converteer richtingpunten in routes naar via-punten: De onzichtbare richtingpunten worden vervangen door zichtbare via-punten.

A3. Maak via-punten in routes onzichtbaar (ontvlaggen)

Met deze optie kun je routes ontdoen van de zichtbare tussenpunten, de 'vlaggetjes'.
Waarom zou je dit willen doen? Als je een route rijdt wordt je elke keer lastiggevallen met de mededeling dat je een tussenpunt nadert, terwijl je daar helemaal niet in geïnteresseerd bent. Nu kun je met een zorgvuldige plaatsing van de tussenpunten dit wel zoveel mogelijk voorkomen, maar dat is een hele klus, en soms is het gewoon niet mogelijk om een goede plek voor je tussenpunt te vinden.

Het bestand met de geconverteerde routes kun je importeren in BaseCamp of RoadTrip, of direct op de GPS zetten.

Let op! Omdat alle zichtbare tussenpunten zijn verdwenen, zal de GPS je bij herberekenen je direct naar het eindpunt leiden. Bij een rondrit ben je dan wel erg snel klaar...
Het is dus noodzakelijk om herberekenen uit te zetten op de GPS. Als dit niet kan bij je GPS, kun je ontvlagde routes dus niet gebruiken.

Als waypoints onderdeel uitmaken van de route, worden de bijbehorende via-punten NIET verwijderd. De waypoints zijn immers doelbewust opgenomen in de route, dus zul je die ook aangekondigd willen hebben.

Het is ook mogelijk om slechts een aantal tussenpunten onzichtbaar te maken. In BaseCamp en RoadTrip kun je de namen van individuele tussenpunten aanpassen. Als een naam de tekst "unflagme" (zonder aanhalingstekens) bevat, wordt alleen dat tussenpunt onzichtbaar gemaakt, de andere niet.

B. Route naar track conversie

Met deze opties kun je routes die je in Garmin BaseCamp of RoadTrip maakt, omzetten in tracks.
Aangezien RoadTrip geen ondersteuning biedt voor het maken en bewerken van tracks, kun je op deze manier (met een kleine omweg) toch tracks maken.

Als je een route wilt maken die niet de wegen volgt, stel je RoadTrip in op Directe routes. Dit doe je via 'Voorkeuren' > 'Routebepaling'.

Routes bevatten behoorlijk veel (onzichtbare) routepunten, waardoor een track te groot wordt voor de GPS. Hiervoor is in het programma functionaliteit aanwezig om het aantal trackpunten te reduceren of de tracks op te splitsen in meerdere, kleinere tracks. Meer informatie is te vinden in het onderdeel Tracks filteren of splitsen.

Er zijn drie opties waarbij de eerste de route exact volgt, en de volgende in steeds grotere stappen:

C. Route conversie

Hiermee kunnen berekende routes omgezet worden naar directe routes. Omdat bij routes het toegestane aantal via-punten veel beperkter is dan trackpunten bij tracks, is filteren hier zeker noodzakelijk (behalve bij de derde optie).

Er zijn drie opties waarbij de eerste de oorspronkelijke route exact volgt, en de volgende in steeds grotere stappen:

D. Track naar route conversie

Het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk van een track een (directe) route maken. De eerste optie maakt ook waypoints aan op de via-punten. Ook hier zal filtering noodzakelijk zijn, behalve bij de laatste optie.

E. Google Earth/Maps conversie

E1. Converteer routes, tracks en waypoints naar KML

Met deze optie worden alle routes, tracks en waypoints weggeschreven naar een KML-bestand, wat daarna wordt geopend in Google Earth.

Routes worden omgezet in tracks, waarbij niet alleen de handmatig aangebrachte tussenpunten worden omgezet, maar àlle vormpunten. Dus als er alleen begin- en eindpunt zijn aangegeven, volgt de track toch alle bochten in de route.

Google Earth heeft een mogelijkheid om een track "af te spelen". Voorwaarde is wel dat de track tijdgegevens bevat, dus bijv. een tracklog uit de GPS. Een naar track geconverteerde route bevat geen tijdgegevens.
Als je zo'n tracklog inleest in GoogleEarth moet je met de importinstellingen spelen; het resultaat ziet er niet geweldig uit.
Als je met MacGPX een tracklog converteert naar een Google Earth KML-bestand, wordt dit aangevuld met de juiste gegevens voor een animatie.
Voor het mooiste resultaat zet je de beide schuifjes in Google Earth een klein stukje uit elkaar, en speel het af. Je ziet dan een spoor van bolletjes die de track volgt.

E2. Converteer routes, tracks en waypoints naar HTML (Google Maps)

Deze optie is vergelijkbaar met de vorige, maar nu wordt er een HTML-bestand gegenereerd en in een browser-venster geopend.

E3. Converteer KML/KMZ naar tracks en waypoints

Met deze optie kan een KML- of KMZ-bestand geconverteerd worden naar een GPX-bestand. Plaatsmarkeringen worden waypoints, en paden worden tracks. Polygonen en andere objecten worden niet ondersteund.

Ook hier kan de omvang van de tracks beperkt worden; zie onderdeel Tracks filteren of splitsen.

Let op! Sommige KML- of KMZ-bestanden bevatten geen (of een paar) plaatsmarkeringen en/of paden, terwijl ze in Google Earth wel (allemaal) zichtbaar zijn. In dat geval is er sprake van "Network Links". Dit houdt in dat er in het bestand wat je geopend had met MacGPX verwijzingen staan naar andere KML/KMZ-bestanden, die meestal op het internet staan. MacGPX kan niets met deze verwijzingen, zodat de plaatsmarkeringen of paden die in die andere bestanden staan niet mee-geconverteerd worden.
Met het programma GetKML kunnen dit soort bestanden samengevoegd worden tot één GPX-bestand (wat je dan weer met MacGPX kunt openen voor verdere bewerkingen).

F. Training Center conversie

Hiermee kunnen gegevens uit Training Center geconverteerd worden naar tracks en vice versa:

G. Divers

G1. Viapunten aan routes toevoegen

In bepaalde situaties kan het handig zijn om routes te voorzien van extra routepunten. Veel Garmin toestellen herberekenen routes bij het importeren, en omdat de instellingen en gebruikte algoritmes in BaseCamp en RoadTrip nooit exact hetzelfde zijn als die in de GPS kunnen er afwijkingen ontstaan. Door extra viapunten toe te voegen wordt de kans op afwijkingen kleiner.
Daarnaast kan de GPS moeite hebben met het berekenen van langere routes in combinatie met sommige (topo)kaarten. Met meer viapunten wordt het berekeningsproces in de GPS vereenvoudigd.

G2. Converteer waypoints naar track

Met deze optie kun je een verzameling waypoints in een GPX-bestand omzetten in een track. Het is uiteraard wel van belang dat de waypoints in de goede volgorde staan, het programma kan dit niet voor je doen.

Ook hier kan de omvang van de track beperkt worden; zie het volgende onderdeel.

G3. Tracks filteren of splitsen

Als je een track op een GPS wilt gebruiken, geldt er meestal een limiet aan het aantal trackpunten. Met de splits- en filteroptie kun je het aantal trackpunten reduceren door overbodige trackpunten te verwijderen of door de track in kleinere deel-tracks op te splitsen.
Bij andere conversieroutines (ook bij bepaalde route-conversies) kun je deze functionaliteit benutten.

Bij de Splits-/filteropties heb je de volgende keuzes:

Bij 'Max. aantal punten per track (route)' geef je het gewenste aantal punten op.

Bij het filteren wordt er ook gebruik gemaakt van de instelling om heel dicht bij elkaar liggende trackpunten te verwijderen. Deze bieden toch geen toegevoegde informatie en zijn dus overbodige ballast. Bij Instellingen kan de afstand ingesteld worden.

MacGPX biedt de keuze uit twee algoritmen:

Hoekmethode
Hierbij wordt er gekeken naar de hoek tussen de tracksegmenten. Als de hoek klein is kunnen punten gerust weggelaten worden, omdat de track toch nagenoeg dezelfde richting houdt. Bij grote richtingveranderingen wil je juist zoveel mogelijk detail behouden, en de oorspronkelijke track zo goed mogelijk volgen.
Als je minder geïnteresseerd bent in de lange rechte stukken (die zijn niet zo moeilijk te volgen), maar juist in de stukken met veel bochten en slingers, dan is dit algoritme de beste keus.

Douglas-Peucker
Bij dit algoritme wordt de nieuwe track zodanig geplaatst, dat de afstand van de oorspronkelijke trackpunten tot de nieuwe track geminimaliseerd wordt. Welke (maximale) afstand dat dan is, kun je in het logbestand terugvinden.
Dit algoritme levert visueel het mooist resultaat op, ook bij een sterke reductie. Als je niet te ver van de originele track wilt afwijken zonder alle kleine kronkels te volgen is dit algoritme de beste keus.

G4. Symbolen routes en waypoints aanpassen

Met de laatste optie kunnen de gebruikte symbolen bij routes en waypoints aangepast worden. Bij Instellingen kun je opgeven welke je daarvoor wilt gebruiken.
Bij de conversieroutines worden alleen de noodzakelijke gegevens overgenomen, maar hier wordt het bronbestand zoveel mogelijk intact gelaten om eventueel zelf toegevoegde informatie niet te verliezen.

G5. Bestanden samenvoegen naar GPX

Met de laatste optie is het mogelijk om een hele reeks bestanden samen te voegen naar één GPX-bestand. Dit doe je door de samen te voegen bestanden (dit mogen zowel GPX-, HST-, TCX-, CRS-, KML- als KMZ-bestanden zijn) in een map te plaatsen en deze map te openen door deze naar het pictogram in het Dock of naar het venster te slepen. Via de 'blader'-knop kan het helaas niet (eigenaardigheidje van de ontwikkelomgeving).
De routes, tracks, waypoints, paden, plaatsmarkeringen, activiteiten, koersen en koerspunten worden allemaal samengevoegd naar routes, tracks en waypoints in een GPX-bestand.
Route- en trackconversies en filters zijn met deze optie niet beschikbaar, maar die kun je dan weer op het resulterende bestand uitvoeren.

Instellingen

Hier kan opgegeven worden welke symbolen gebruikt moeten worden voor routepunten en waypoints, en welke kleur aan tracks gegeven wordt. Verder kan het filter-algoritme gekozen worden, en op welke afstand track/routepunten tenminste moeten liggen (alleen van toepassing als er gefilterd wordt).

Logboek

In het logboek is uitgebreide informatie te vinden over de uitgevoerde conversie-acties, zoals het aantal routes, tracks en waypoints in het origineel en het resultaat.

Contact Gebruiksvoorwaarden RSS Valid XHTML 1.0
Copyright © 2008-2015 JaVaWa. Alle rechten voorbehouden.