JaVaWa GPS-tools
JaVaWa Device Manager
versie: 3.8 / datum: 21-02-2015
78.261 keer gedownload
Beschikbaar voor:
Beschikbaar voor Mac OS XBeschikbaar voor Windows
Klik hier om te downloaden
Changelog

English Français

JaVaWa Device Manager

Met JaVaWa Device Manager kunt u op eenvoudige wijze de inhoud van uw Garmin toestel en bijbehorende (micro)SD-kaartjes beheren. Het programma voert een uitgebreide controle uit, rapporteert mogelijke conflicten en geeft een schat aan informatie over de kaarten in uw toestel of op uw SD-kaart.
U kunt de inhoud van uw toestel (of SD-kaart) veiligstellen door middel van een backup, weer herstellen, en er kunnen een aantal aanpassingen aan kaarten verricht worden.
JaVaWa Device Manager biedt u ook de mogelijkheid om bepaalde niet-essentiële bestanden te verwijderen om zo ruimte te scheppen voor de alsmaar groeiende kaarten; u kunt verschillende soorten bestanden installeren waarbij JaVaWa Device Manager ervoor zorgt dat ze op de juiste plaats terechtkomen; en u kunt bepaalde eigenschappen van kaarten aanpassen.

Tenslotte is het ook mogelijk een virtuele kopie van uw toestel te maken; wel zo handig als u een kaart heeft die alleen op het toestel of een SD-kaart geleverd werd, of als de programma's van Garmin het niet meer toelaten om een kaartupdate ook op uw computer te installeren. Met een virtuele kopie is het niet meer nodig om het toestel aan te sluiten, en het werkt nog sneller ook. Meer info hier.

Waarom JaVaWa Device Manager gebruiken?

De GPS toestellen van Garmin bieden de mogelijkheid om er verschillende kaarten op te zetten; er is een zeer groot aanbod van kaarten, zowel betaald als gratis.
Het wordt de gebruiker echter niet gemakkelijk gemaakt:

In navolging van het praktische beheerprogramma voor kaarten op uw computer, JaVaWa GMTK, is er nu dus ook een beheerprogramma voor uw toestel!

Screenshot JaVaWa Device Manager

Met welke toestellen werkt het?

In principe kan JaVaWa Device Manager overweg met alle moderne Garmin toestellen die in USB massaopslag-modus aangesloten kunnen worden. Dit herkent u aan het feit dat na het aansluiten van het toestel op uw computer er één of twee schijfletter(s) aan toegekend worden (Windows), of dat er één of twee pictogrammen op de Desktop verschijnen (Mac).
Dit betreft onder meer de volgende toestellen:

JaVaWa Device Manager werkt NIET met toestellen die geen USB massaopslag-modus kennen. Dit betreft bijvoorbeeld oude modellen als de Geko en de Streetpilot serie, maar óók de Monterra.

1)Let op dat bij deze toestellen bij bepaalde wijzigingen zoals verplaatsen en hernoemen van bestanden sommige of alle kaarten die uitgezet waren automatisch aangezet worden; soms zelfs in alle profielen! (dit verschilt per model)
Het aan hebben staan van meerdere kaarten vertraagt het toestel en heeft negatieve gevolgen bij het gebruik van routes, dus controleer altijd de instellingen op het toestel na het aanbrengen van wijzigingen.
2)Sommige oudere toestellen als de GPSMAP 60/76 en de eTrex Legend/Vista kennen een USB massaopslag-modus, maar bij deze toestellen kan niet vastgesteld worden om welk type het gaat. Deze toestellen (of liever gezegd: de SD-kaart in het toestel) worden gelijk aan SD-kaarten in een kaartlezer behandeld: als een generiek apparaat waarbij geen controle wordt uitgevoerd op welke bestandstypes het ondersteunt, en ook geen controle of een backup die u wilt terugzetten wel bij dat apparaat hoort.
Dit betekent dat JaVaWa Device Manager u in staat stelt om bijvoorbeeld GPX-bestanden op de SD-kaart te zetten, terwijl het toestel die niet ondersteunt (het kan overigens ook geen kwaad). Bij het terugzetten van een backup zult u extra zorgvuldig te werk moeten gaan.

De meeste toestellen verbinden automatisch in USB massaopslag-modus.

Tenslotte nog een punt van aandacht: een vergrendelde kaart is altijd gekoppeld aan het toestel ID, óf in het geval van een voorgeïnstalleerde kaart op SD aan het ID van die SD-kaart. JaVaWa Device Manager kan bij moderne toestellen het toestel ID achterhalen, maar niet bij oudere toestellen als hierboven genoemd. Ook kan het ID van een SD-kaart niet achterhaald worden.
In die gevallen kan JaVaWa Device Manager wel bepalen of er sprake is van een vergrendelde kaart, maar niet of deze ontgrendeld is voor het toestel of SD-kaart. U zult dan een waarschuwing te zien krijgen, maar dat wil niet zeggen dat de kaart niet werkt; dat kunt u alleen op het toestel zelf controleren.
3)Sommige nieuwe nüvi's en de zūmo 340/350 maken standaard geen verbinding in USB-massaopslag-modus, maar via het MTP-protocol. Hierdoor kan JaVaWa Device Manager de bestanden op het toestel niet beheren. Gelukkig kan er bij deze toestellen wel overgeschakeld worden naar de USB-massaopslag-modus. Bij bijvoorbeeld de nüvi 2595 gaat het als volgt: ga naar het volumescherm, en houd de rechterbovenhoek meerdere seconden ingedrukt. U krijgt dan een configuratiescherm te zien. Ga in dit scherm naar "MTP Settings", selecteer hier "Mass Storage" en kies "Sla op".

Belangrijk!

Bij het ontwikkelen van JaVaWa Device Manager is er veel aandacht besteed aan het veilig omgaan met de bestanden op uw toestel. Het programma is ook getest met diverse toestellen, alleen heeft (en had) Garmin wel een heel erg groot assortiment aan modellen...
Het raadplegen van uw toestel met JaVaWa Device Manager is veilig, maar handelingen die iets aan de inhoud veranderen (installeren, verwijderen, verplaatsen, herstellen of hernoemen) kunnen nadelige consequenties hebben. Lees daarom eerst de handleiding zorgvuldig door, maak een backup voordat u iets verandert, en in geval van twijfel kunt u het beste een deskundige raadplegen.

Wat of wie is GPS-Expert.nl?

GPS-Expert.nl is een organisatie die cursussen geeft voor het leren omgaan met de GPS en bijbehorende software. In groeps- of privécursussen, binnen en buiten, voor beginners en gevorderden, maar ook als workshop voor uw organisatie/vereniging. Daarnaast hebben ze een helpdesk voor als u problemen heeft met het gebruik van GPS-software op uw computer; als de software niet goed werkt, maar ook als het maken van routes en/of tracks voor problemen zorgt. U krijgt de nodige hints en tips, en indien nodig (en gewenst) nemen zij uw computer op afstand over om te zorgen dat de software en de kaarten weer werken.

Logo GPS-Expert.nl

Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen over JaVaWa Device Manager?

Op het forum van GPS-Expert.nl is een apart topic gewijd aan JaVaWa Device Manager, maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen aan: mail.

Changelog

Versie Wijzigingen
3.8
 • Extra controle op bestemmingspad bij installeren IMG-bestanden.
 • Ondersteuning voor nieuwe BaseCampsymbolen toegevoegd.
 • Bug in virtualisatieroutine verholpen.
 • Prullenbak (de)activatiescripts gecorrigeerd.
3.7
 • Voorkomen dat bestandbeheervenster achter hoofdscherm wordt geopend.
 • Rapport-bugs hersteld.
 • Extra controle backup-bestemming toegevoegd.
 • Timeout bij het verzenden van een rapport naar de server vergroot om te compenseren voor een groot rapport i.c.m. een langzame internetverbinding.
 • Controle toegevoegd op verstoring scanproces door externe invloeden.
3.6
 • Probleem met scannen virtueel toestel verholpen.
3.5
 • Volledige ondersteuning voor de GPSMAP 64 toegevoegd.
3.4
 • Verbeterde herkenning Active Routing-bestanden.
 • Aanpassingen i.v.m. compatibiliteit met OS X Mavericks.
 • Aanpassing controle t.b.v. SD-versie OnRoute motorkaart Midden-Europa.
3.3Probleem in 3.2 hersteld (Windows-versie).
3.2
 • Windows: WSH-afhankelijkheid verwijderd.
 • Probleem met verwijderen FIT-items verholpen.
 • Verbeterde afhandeling van mapnamen met speciale tekens.
 • Mac: PowerPC-ondersteuning is komen te vervallen.
3.1
 • Probleem met weergave kaartdekking bij sommige kaarten verholpen.
 • Het Bestandsbeheervenster voor GPX-bestanden toont nu ook het totaal aantal routes, tracks en waypoints.
3.0
 • Probleem met het installeren van een img-bestand (als er al een bestand met dezelfde naam aanwezig is) verholpen.
 • Onterechte meldingen over dubbele segmenten bij sommige kaarten gecorrigeerd.
2.9
 • Bug hersteld die in versie 2.8 geïntroduceerd was (grote bestanden werden niet meer herkend door JDM)
2.8
 • Optie toegevoegd om de kaartprojectiehoek in BaseCamp in te stellen.
 • Ondersteuning voor de Recreational Map of Europe v4 toegevoegd.
 • Ondersteuning ActiveRouting-bestanden vebeterd (o.a. bij virtualisatie)
 • Hersteld: bug waardoor bij sommige kaarten de kaartdekking niet getoond werd.
 • Scanroutine aangepast om problemen met bepaalde lettertekens en corrupte bestanden te voorkomen.
2.7
 • Probleem bij het tonen van de inhoud van een GPX-bestand opgelost.
2.6
 • Probleem met het installeren van de basiskaart op bepaalde toestellen verholpen.
2.5
 • Optie toegevoegd om toestellen te virtualiseren.
 • Kleine bugfixes.
2.4
 • Een aantal kleine bugfixes.
2.3
 • Bug verholpen welke optrad bij het tonen van de info van img-bestanden met meerdere kaarten.
2.2
 • Sortering kaartsegmenten in overeenstemming gebracht met JaVaWa GMTK.
 • Bij het weergeven van de kaartdekking worden dubbele kaartsegmenten in rood weergegeven.
 • Bugfix voor kaartdekking bij kaarten met segmenten nabij de datumgrens.
2.1
 • Bugfix: het programma controleerde op het verkeerde segmentnummer...
2.0
 • Mogelijkheid ingebouwd om de servicegeschiedenis van de zūmo 340/350 uit te lezen.
 • Waypoints op de Edge 800 worden met de juiste pictogrammen op kaart getoond.
 • Verbeterde controle op dubbele kaartsegmenten.
 • Bugfix: Knop "Beheer kaarten" wordt uitgeschakeld als er geen kaarten te beheren zijn.
 • Bugfix: Geen melding meer over een ontbrekende basiskaart als een toestel die standaard niet heeft.
1.9
 • Mogelijkheid toegevoegd om de inhoud van FIT- en TCX-bestanden op kaart te tonen.
 • Alleen Mac-versie: de ontkoppel-procedure is aangepast waardoor een aangepast schijfpictogram niet meer gewist wordt.
  Voor bezitters van zowel een Montana als een Mac: lees de info bij CleanEject!
1.8
 • Bugfix: gmapbmap.img werd ten onrechte gemarkeerd als gewijzigd.
1.7
 • Mogelijkheid toegevoegd om kaartnamen te wijzigen.
 • Sorteer-bug in het bestandsbeheer-venster verholpen.
1.6
 • Compatibiliteitsprobleem met OS X Mountain Lion verholpen.
 • Ondersteuning voor 'ActiveRouting' kaarten ingebouwd.
 • Mogelijkheid ingebouwd om de inhoud van GPX-bestanden te bekijken op kaart, en om individuele items (routes, tracks, waypoints) uit die bestanden te verwijderen.
1.5
 • Aangepaste weergave van het aantal kaartsegmenten (actief/niet actief).
 • Aangepaste controle van vergrendelde kaarten.
1.4
 • Mogelijkheid toegevoegd om bestanden die normaal niet verplaatsbaar zijn maar wel in de verkeerde map staan (bijv. de basiskaart) toch naar de juiste map te verplaatsen.
 • Bug hersteld waarbij bepaalde mappen ten onrechte goedgekeurd werden.
1.3
 • Probleem opgelost dat optrad bij het bekijken van de kaartdekking van bepaalde kaarten.
1.2
 • Aangepaste onkoppelprocedure t.b.v. Montana (alleen Mac-versie)
 • Optie ingebouwd om BaseCamp caches te legen
 • Mogelijkheid om zichtbaarheid 3D bestanden in BaseCamp te wijzigen toegevoegd
 • Mogelijke onterechte foutmeldingen m.b.t. 3D bestanden ondervangen
 • Vertaalfoutjes gecorrigeerd
1.1
 • Optie toegevoegd om corrupte databestanden op te sporen en te verwijderen
 • Meer bestandstypen te beheren
 • Aantal kleine bugs gerepareerd
 • Extra informatie aan handleiding toegevoegd
 • Vertaling in het Frans
Contact Gebruiksvoorwaarden RSS Valid HTML 5
Copyright © 2008-2015 JaVaWa. Alle rechten voorbehouden.